Kdy powerball používat?

Na otázku, kdy powerball používat najdeme hned několik odpovědí. Nejčastěji se s powerballem pracuje v oblasti rehabilitace. Po některých specifických úrazech je schopen powerball pomoci obnovit sílu svalů na ruce a také sílu svalů prstů. Mnohdy také poměrně dobře posiluje svaly pažní. Určitě ale nejde pouze o rehabilitační pomůcku. V mnoha případech se ho využívá také jako kvalitní posilovací pomůcky, jež vám do jisté míry napomůže k formování vaší postavy. Mnozí lidé jej ale také využívají jako obyčejnou hračku, jež je schopna velmi dobře určitou dobu zabavit. Klidně si budete moci u lepších modelů například zvyšovat intenzitu rotace a dokazovat si, co jste schopni dokázat a co ne.